SATAKUNNAN TIEISÄNNÖINTI

Satakunnan Tieisännöinti on Ulvilalainen yritys, joka toimii pääasiassa Satakunnan alueella. Yrityksellä on kokemusta vuosikymmenien ajan tien ympärivuotisesta hoidosta ja kunnossapidosta.

Yrityksessämme on kaksi Suomen tieyhdistyksen kouluttamaa TIKO-tieisännöitsijää.

Voimme hoitaa tiekunnan hallinnollisen puolen tai isomman paketin hallinnosta kunnossapidon organisointiin.

Räätälöimme tiekunnille erilaisia tieisännöintipaketteja tarpeen mukaan.

Mikäli tieisännöinnin tarve on pienempi tarjoamme palveluita myös tuntiperustaisella laskutuksella.

TIEKUNNAN PERUSTAMINEN

Tiekunta voidaan perustaa yksityistietoimituksessa tai tieosakkaat voivat perustaa
sen itse kokouksessaan.

Perustettu tiekunta on edellytys, että voi saada avustusta kunnalta ja valtiolta.

Palveluumme kuuluu tiekunnan perustamisessa avustaminen, jonka yhteydessä laaditaan oikeanlainen yksiköinti tiekunnalle.

Tiekunta syntyy, kun se on merkitty kiinteistötietojärjestelmään.

TIEKUNTIEN HALLINTO

 • Tiekunnan kokousten valmistelu

 • Kokouksessa puheenjohtajana/sihteerinä toimiminen

 • Kokouskutsujen lähettäminen

 • Laskutus ja reskontra

 • Laskujen maksaminen

 • Osakkaiden tietojen ylläpito

 • Yksiköinnin päivittäminen

 • Kirjanpito

 • Neuvonta osakkaat ja hoitokunta

 • Asiakirjojen laadinta (mm. maksuunpanoluettelo, toimintakertomus, tilinpäätösasiakirjat, talousarvion ja toimintasuunnitelman)

 • Sähköinen asiakirjapankki

TIEYKSIKÖINTI

Yksityistien tieosakkaat vastaavat tienpidosta yhdessä tieyksikköjensä mukaisesti.

Vuosien saatossa tien käyttöön tulee yllättäen muutoksia, joten kannattaa harkita yksiköinnin päivittämistä.

TIEN KUNNOSSAPITO

Tien kunnossapidosta vastaavat tieosakkaat yhdessä. Oikea-aikainen tienhoito on lopulta kaikkein edullisinta!

Meillä on vuosikymmenien kokemus ympärivuotisesta tienhoidosta ja kunnossapidosta.
Käytössämme on erittäin laaja ammattilaisten verkosto läpi Satakunnan.

Näin ollen töiden kilpailutus ja organisointi on erittäin jouhevaa.

TIEN PERUSPARANNUKSET

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa:

 • huonokuntoiset sillat ja tierummut.
 • liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen.
 • merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjauskohteet.

Edellytys avustuksen saamiselle on -tielle on perustettu tiekunta ja -tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad).

Jos valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien on oltava kaikkien käytettävissä.

OTA YHTEYTTÄ

Kirsi Pohjola
TIKO-tieisännöitsijä
puh. 044 305 5196
kirsi@satakunnantieisannointi.fi

Tero Pohjola
TIKO-tieisännöitsijä
puh. 044 974 2924

Toimisto
Rimulantie 2,
28400 Ulvila

Olemme auki sopimuksen mukaan! Soita ja sovi tapaaminen.

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Yhteydenottolomake

Kirsi Pohjola
puh. 044 305 5196
Ulvila – Pori - Satakunta

© Satakunnan tieisännöinti. Powered by WWW Design.